Sunday, June 16, 2013

0.Pektoris angina adalah disebabkan oleh

a.kematian tisu miokardium
b.kekurangan oksigen miokardium
c.kekurangan keluaran kardiak
d.peningkatan tekanan darah

Jawapan: b. kekurangan oksigen miokardium