Sunday, June 16, 2013

0. S-T segment elevation dalam graf ECG adalah ciri utama keadaan ini.
1. Ini mungkin adalah masalah apabila keputusan graf ECG menunjukkan S-T segment elevation.
2. Dalam graf ECG ini terdapat S-T segment elevation yang  menunjukkan bahawa besar kemungkinan penyakit _____________ telah terjadi.
3. Keadaan ini dapat dikenalpasti dari keputusan graf ECG yang menunjukkan S-T segment elevation.
3.Apakah penyakit yang mungkin berlaku jika keputusan graf ECG menunjukkan S-T segment elevation ?

a. kegagalan jantung kongestif
b. infarksi jantung
c. infarksi miokardium
d. pectoris angina

Jawapan: c. infarksi miokardium