Sunday, June 16, 2013

0. Rintangan yang terpaksa dihadapi oleh ventrikel untuk mengepam darah dikenali sebagai:
1.Inilah rintangan yang terpaksa dihadapi oleh ventrikel untuk mengepam darah.
2.Rintangan _______ terpaksa dihadapi oleh ventrikel untuk mengepam darah.
4.Ventrikel terpaksa mengatasi rintangan ini sebelum dapat mengepam darah.
3.Apakah nama rintangan yang terpaksa dihadapi oleh ventrikel untuk mengepam darah ?

a. preload
b. kontraktiliti
c. afterload
d. automaticity

Jawapan: afterload